Back to Top

Regels

 

1.       Blijf op de aangegeven route.
2.       Let op het verkeer. De gewone verkeersregels gelden ook tijdens het Rondje Land van Cuijk. Kijk goed uit bij het oversteken.
3.       U bent voetganger, loop waar mogelijk op de stoep.
4.       Kijk en luister goed naar aanwijzingen van de organisatie, begeleiding, politie en verkeersregelaars.
5.       Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen of wanordelijk gedrag kan de organisatie deelnemers diskwalificeren.
6.       Deelname aan het Rondje Land van Cuijk. is geheel op eigen risico. De organisatoren van het Rondje Land van Cuijk. kunnen nimmer
          aansprakelijk worden gesteld bij ongeval, schade aan eigendommen, etc.